Inertní materiály

Pro naše obchodní partnery, stavební firmy a drobné stavebníky zajišťujeme ukládku zemin, likvidaci odpadů, prodej násypových materiálů, hutněných pokladových vrstev, štěrků a písků včetně dopravy.

Obchodujeme s těmito materiály:

SDMS
SDMS s.r.o.
IČ: 292 60 566
DIČ: CZ292 60 566
www.sdms.cz
sdms@sdms.cz
+420 602 123 491